Intelitech  
symb-1produktyusługitechnikapartnerzykarierakontakt  
hspacer  

NOWOCZESNY SPOSÓB NA BUDŻET i WYDATKI

Dzięki programowi Menedżer Finansów każdy może zaplanować budżet domowy za pomocą komputera. Importuj płatności z różnych kont bankowych i zobacz na co rozchodzą się pieniądze. Menedżer Finansów został wyróżniony przez prasę jako najłatwiejszy sposób na zapanowanie nad wydatkami. Menedżer Finansów to budżet Domowy z dostępem bez subskrypcji, z wieczystą licencją. Budżet Domowy który uruchamia się na każdych Windows. Program możesz zainstalować na dysku komputera lub dysku USB i zabierać ze sobą. Budżet Domowy, do którego masz swobodny dostęp również bez podłączenia do Internetu. Budżet domowy który możesz opcjonalnie zarchiwizować na dyskietce lub do Internetu. Program o otwartym kodzie źródłowym, również w wersji bezpłatnej. Wersja instalacyjna codziennie monitorowana antywirusowo przez McAfee. Wszystkie powyższe funkcje tworzą Menedżera Finansów unikatowym sposobem na zarządzanie budżetem domowym. Sprawdź jak niewiele z powyższych cech charakteryzuje inne produkty. Zobacz Budżet Domowy Pobierz Budżet Domowy Aktywuj Budżet Domowy
Co nowego? Ceny i zamówienia Wersja testowa Wersja mobilna Uaktualnienia Opinie prasowe Porady finansowe Poleć znajomym Program partnerski

Importowanie transakcji bankowych

Program pozwala na importowanie transakcji z wyciągów bankowych oraz programów finansowych. Importowanie transakcji z wyciągów odbywa się za pośrednictwem plików które można utworzyć w systemach bankowości elektronicznej wielu instytucji bankowych i finansowych, które są wspierane przez oprogramowanie. Zebraliśmy poniżej proste instrukcje dotyczące tego jak wygenerować pliki z transakcjami na rachunkach wielu popularnych instytucji finansowych. Jeżeli nie wymieniliśmy poniżej Twojego banku, nie oznacza to że nie jest obsługiwany. Menedżer Finansów obsługuje również importowanie wyciągów w ogólnych formatach OFX i QIF. Skontaktuj się ze swoim bankiem żeby dowiedzieć się jak wygenerować plik w ogólnym formacie OFX lub QIF z danymi wyciągu dla Twojego konta.

Ogólny format Microsoft Excel

Jeżeli występują problemy z którymkolwiek z dedykowanych formatów wymienionych powyżej, możesz zawsze importować płatności w formacie Microsoft Excel. Potrzebujesz pobrać lub samodzielnie przygotować wyciąg bankowy formacie Microsoft Excel. Menedżer Finansów wspiera format w wersji Microsoft Excel 2003, tj. pliki z rozszerzeniem xls.

 1. Otwórz plik wyciągu w formacie Excel za pomocą programu Microsoft Excel lub Open Office lub pobierz przykładowy plik do zaimportowania.
 2. Upewnij się że w pierwszym wierszu arkusza znajdują się nazwy kolumn: Data Transakcji, Tytuł Transakcji, Nazwa Kontrahenta, Kwota Transakcji.
 3. Upewnij się że kolumna A zawiera jedynie daty płatności wszystkich operacji do zaimportowania.
 4. Upewnij się że kolumna B zawiera jedynie tytuły płatności wszystkich operacji do do zaimportowania.
 5. Upewnij się że kolumna C zawiera jedynie nazwy kontrahentów wszystkich operacji do zaimportowania.
 6. Upewnij się że kolumna D zawiera jedynie kwoty wszystkich operacji do zaimportowania.
 7. Zapisz plik transakcji do zaimportowania na dysku Twojego komputera w formacie Microsoft Excel 2003 (xls).

PKO BP (iPKO)

 1. Zaloguj się do iPKO, wybierz "Rachunki" z menu.
 2. Wybierz "Historia rachunku"
 3. W ramce "Kryteria wyszukiwania" wybierz rachunek.
 4. W ramce "Kryteria wyszukiwania" wybierz rachunek.
 5. Wybierz zakres dat dla których chcesz pobrać transakcje do budżetu domowego.
 6. W polu "Od" podaj datę początku okresu dla pobieranych transakcji lub wybierz "Od ostatniego pobrania".
 7. W polu "Do" podaj datę końca okresu za który chcesz pobierać transakcje.
 8. W ramce "Eksport danych" jako "Format pliku" wybierz: XML.
 9. Kliknij przycisk "Pobierz"
 10. Plik transakcji budżetu domowego zostanie zapisany na dysku Twojego komputera.

ING

 1. Zaloguj się do ING, wybierz "Rachunki” z górnego menu.
 2. Z menu po lewej wybierz opcję "Wyciągi", następnie "Eksport wyciągów".
 3. Wybierz zakres dat dla których chcesz pobrać transakcje do budżetu domowego.
 4. W polu "Od" podaj datę początku okresu dla pobieranych transakcji lub wybierz "Od ostatniego pobrania".
 5. W polu "Do" podaj datę końca okresu za który chcesz pobierać transakcje.
 6. Wybierz rachunek, który chcesz zaimportować do programu
 7. Wybierz format: "Active Statement – OFX"
 8. Kliknij przycisk “Zapisz do pliku"
 9. Plik transakcji budżetu domowego zostanie zapisany na dysku Twojego komputera.

mBank

 1. Wybierz konto bankowe lub kartę kredytową, z której chcesz pobrać historię transakcji.
 2. Kliknij polecenie: "Historia".
 3. Wybierz zakres dat dla których chcesz pobrać transakcje do budżetu domowego.
 4. W polu "Od" podaj datę początku okresu dla pobieranych transakcji lub wybierz "Od ostatniego pobrania".
 5. W polu "Do" podaj datę końca okresu za który chcesz pobierać transakcje.
 6. Zaznacz [x] "Eksport listy operacji" i format danych: CSV.
 7. Kliknij przycisk "Zatwierdź".
 8. Plik transakcji budżetu domowego zostanie zapisany na dysku Twojego komputera.

Pekao S.A.

 1. Zaloguj się do Pekao, wybierz rachunek z którego chcesz pobrać historię transakcji
 2. Wybierz zakres dat dla których chcesz pobrać transakcje do budżetu domowego.
 3. W polu "Od" podaj datę początku okresu dla pobieranych transakcji lub wybierz "Od ostatniego pobrania".
 4. W polu "Do" podaj datę końca okresu za który chcesz pobierać transakcje.
 5. Kliknij przycisk "Wyszukaj".
 6. Kliknij przycisk "Eksportuj".
 7. W nowootwartym oknie kliknij na ikonie pliku podpisanej "Otwórz dokument w formacie TXT".
 8. Kliknij prawym przyciskiem myszy na wygenerowanym pliku i wybierz: "Zapisz element docelowy jako".
 9. Plik transakcji budżetu domowego zostanie pokazany na ekranie nowego okna.
 10. Zapisz wygenerowany plik na dysku komputera wybierając polecenie Zapisz z menu Plik w menu przeglądarki.
 11. Powróć do okna importowania transakcji w programie Menedżer Finansów i wybierz plik naciskając "Przeglądaj".
 12. Wybierz format wyciągu: plik wygenerowany w systemie bankowości elektronicznej Pekao S.A.

Uwaga! Pozwala na zapisywanie jedynie transakcji widocznych na bieżącej stronie. W celu eksportowania pozostałych transakcji powtórz operację dla pozostałych stron historii. Możesz używać ikonek strzałek na dole wyciągu aby porszuać się pomiędzy stronami historii transakcji.

BZ WBK

 1. Zaloguj się do BZ WBK, wybierz rachunek z którego chcesz pobrać historię transakcji
 2. Z górnego menu wybierz polecenie: "eWyciąg", następnie: "Wybierz".
 3. Wybierz zakres dat dla których chcesz pobrać transakcje do budżetu domowego.
 4. W polu "Od" podaj datę początku okresu dla pobieranych transakcji lub wybierz "Od ostatniego pobrania".
 5. W polu "Do" podaj datę końca okresu za który chcesz pobierać transakcje.
 6. Kliknij na "Pobierz wyciąg w formacie CSV", "Dane rozdzielone separatorem: przecinek".
 7. Plik transakcji budżetu domowego zostanie zapisany na dysku Twojego komputera.

Eurobank

Instrukcje wkrótce

Kredyt Bank

 1. Zaloguj się do KB24.pl, na zakładce "Rachunki" wybierz: "Historia".
 2. Wybierz zakres dat dla których chcesz pobrać transakcje do budżetu domowego.
 3. W polu "Od" podaj datę początku okresu dla pobieranych transakcji lub wybierz "Od ostatniego pobrania".
 4. W polu "Do" podaj datę końca okresu za który chcesz pobierać transakcje.
 5. Po wyświetleniu historii operacji kliknij "Zapisz".
 6. Plik transakcji budżetu domowego zostanie zapisany na dysku Twojego komputera.

Inteligo

 1. Zaloguj się do Inteligo, wybierz "Historia rachunku" z menu.
 2. Zostaniesz przeniesiony do "Historii rachunku".
 3. W ramce "Kryteria wyszukiwania" wybierz rachunek.
 4. Wybierz zakres dat dla których chcesz pobrać transakcje do budżetu domowego.
 5. W polu "Od" podaj datę początku okresu dla pobieranych transakcji lub wybierz "Od ostatniego pobrania".
 6. W polu "Do" podaj datę końca okresu za który chcesz pobierać transakcje.
 7. W ramce "Eksport danych" jako "Format pliku" wybierz: CSV.
 8. Kliknij przycisk "Pobierz"
 9. Plik transakcji budżetu domowego zostanie zapisany na dysku Twojego komputera.

Bank BPH

 1. Zaloguj się do Sezam, na zakładce "Rachunki" wybierz: "Historia".
 2. Wybierz zakres dat dla których chcesz pobrać transakcje do budżetu domowego.
 3. W polu "Od" podaj datę początku okresu dla pobieranych transakcji lub wybierz "Od ostatniego pobrania".
 4. W polu "Do" podaj datę końca okresu za który chcesz pobierać transakcje.
 5. W polu "Typ operacji" wybierz: "wszystkie".
 6. Kliknij na "Pokaż"
 7. Kliknij na "Zapisz do pliku"
 8. Plik transakcji budżetu domowego zostanie zapisany na dysku Twojego komputera.

Bank Millenium

 1. Zaloguj się na MilleNet, wybierz: "Inne usługi".
 2. W rozwiniętym menu, wybierz: "Historia transakcji".
 3. W "Historii transakcji" wybierz: Format pliku: CSV.
 4. Okres: wybierz "Ustawienia użytkownika" i zakres dat.
 5. W polu "Od" podaj datę początku okresu dla pobieranych transakcji.
 6. W polu "Do" podaj datę końca okresu za który chcesz pobierać transakcje.
 7. Na liście poniżej zaznacz konta które chcesz eksportować.
 8. Kliknij przycisk "Pobierz".
 9. Plik transakcji budżetu domowego zostanie zapisany na dysku Twojego komputera.

Uwaga: jeśli posiadasz kartę kredytową, wówczas możesz jeszcze wybrać z listy Karty. Konta bankowe oraz Karty kredytowe eksportujesz do osobnych plików.

Citibank Handlowy

 1. Zaloguj się do Citibank Online, wybierz konto bankowe
 2. Zostaniesz przeniesiony do Rachunki/Szczegóły i wykazu operacji na rachunkach
 3. Pod ramką z podstawowymi danymi o rachunku należy kliknąć na ikonce "Pobierz historię transakcji"
 4. Zostaniesz przeniesiony do "Zapisz operacje":
 5. W polu "Od" podaj datę początku okresu dla pobieranych transakcji lub wybierz "Od ostatniego pobrania".
 6. W polu "Do" podaj datę końca okresu za który chcesz pobierać transakcje.
 7. W polu "Rodzaju pobierania" wybierz szczegółową historię lub zwykłą.
 8. W polu "Format" wybierz: CSV (wartość przedzielana przecinkami).
 9. Kliknij przycisk "Pobierz historię transakcji".
 10. Plik transakcji budżetu domowego zostanie zapisany na dysku Twojego komputera.

Lukas Bank

 1. Zaloguj się do LukasBank.pl, w ramce "Konta" kliknij na numerze wybranego rachunku.
 2. Korzystając z menu po lewej stronie kliknij na rozwiniętym poleceniu: "Historia".
 3. Wybierz zakres dat dla których chcesz pobrać transakcje do budżetu domowego.
 4. W polu "Od" podaj datę początku okresu dla pobieranych transakcji lub wybierz "Od ostatniego pobrania".
 5. W polu "Do" podaj datę końca okresu za który chcesz pobierać transakcje.
 6. Kliknij na "Eksportuj"
 7. Plik transakcji budżetu domowego zostanie zapisany na dysku Twojego komputera.

Multibank

Instrukcje wkrótce

GE Money Bank

Instrukcje wkrótce

Deutsche Bank

Instrukcje wkrótce

BOŚ Bank

Instrukcje wkrótce

Bank Gospodarki Żywnościowej

Instrukcje wkrótce

Alior Bank

 1. Zaloguj się do systemu Alior Bank.
 2. Z menu "Moje skróty" na pulpicie wybierz: "Historia rachunku"
 3. W polu "Od" podaj datę początku okresu dla pobieranych transakcji lub wybierz "Od ostatniego pobrania".
 4. W polu "Do" podaj datę końca okresu za który chcesz pobierać transakcje.
 5. Kliknij na: "Pokaż"
 6. Na dole strony kliknij na: "Zapisz jako CSV"
 7. Plik transakcji budżetu domowego zostanie zapisany na dysku Twojego komputera.

Getin

 1. Zaloguj się do Getin, na zakładce "Rachunki" wybierz: "Historia" w kolumnie "Operacje".
 2. Wybierz zakres dat dla których chcesz pobrać transakcje do budżetu domowego.
 3. Kliknij na "Szukaj".
 4. Na dole strony wybierz format eksportu: CSV.
 5. Kliknij na "Eksportuj historię do pliku".
 6. Plik transakcji budżetu domowego zostanie zapisany na dysku Twojego komputera.

Importowanie pliku do programu

Wygenerowany w jednym z powyższych kroków plik historii możesz teraz wczytać do programu Menedżer Finansów.

 1. Uruchom program, wybierz "Konta" za pomocą przycisku na górnym pasku narzędziowym.
 2. Korzystając z menu po lewej stronie, kliknij na przycisku: "Wczytaj wyciąg".
 3. W nowym oknie importu określ konto docelowe, które wcześniej dodano do programu.
 4. Wybierz format importu odpowiadający bankowi z którego wygenerowano wyciąg.
 5. Kliknij na "Przeglądaj" aby wybrać lokalizację, w której zapisano plik otrzymany z banku.

Jeżeli na powyższej liście nie ma instrukcji specyficznych dla Twojego banku, a chciałbyś żeby się pojawiły, poproś użytkowników na forum dyskusyjnym, a uzyskane odpowiedzi i instrukcje dołączymy do niniejszej strony.

Budżet domowy i finanse osobiste pod pełną kontrolą z programem Menedżer Finansów. Wybierając Menedżera Finansów wybieracie Państwo najlepszy program do obsługi domowego budżetu: najdłużej sprzedawany, najczęściej rozbudowywany i jednocześnie najtańszy. Wybierając Menedżer Finansów korzystacie z oprogramowania udostępnianego na zasadach open source, które pozwala na inspekcję i modyfikację kodu źródłowego.

Kompatybilny z Windows

  copyright 1999-2007 :: intelitech maciej zagozda |  regulamin działalności | polityka prywatności |